Místo límce na krk raději ten těsnící

Logistika, sklady, kamiony, skladníci, to vše se dá shrnout jako proces, kdy je přesouváno zboží či hotový materiál z místa na místo. Jedná se o pečlivě zkoordinovaný děj, kdy každá dílčí část, přesně ví, co má kdy a kde dělat. Velkým problémem je nějaká chyba, jako například pád skladníka z můstku, při nakládání zboží na kamion. Tento problém mohou vyřešit těsnící límce.

těsnící límce

Skladovací proces

Jedná se o proces, jehož účelem je naskladnění zboží nebo výrobků za účelem zisku. Skladem se nazývají objekty, které slouží k odložení těchto věcí na dobu nezbytnou. Ve skladu pracují skladníci, kteří pomocí manipulační techniky přesunují ono zboží mezi kamiony a regály. Řízení skladu provádí tzv. skladový management. Ten má vytyčený cíl řídit jednotlivé procesy, které se ve skladu dějí a udržovat tak vysoký kvalitativní standard.

Včas

Posledním trendem mezi sklady je distribuce včas, často navanou jako Just in time. S nástupem této metody se prolomila zažitá tabu o tom, jak jsou sklady nezbytné. U této metody se stává sklad nepotřebným, zboží je dodáváno přímo odběrateli z kamionu. Na toto reagují majitelé skladů a snaží se transformovat na poskytovatele logistických služeb. Tato logistická centra nabízejí zákazníkům služby jako například:

 1. Balení palet,
 2. Stohování palet,
 3. Call centra,
 4. Štítkování.
 5. těsnící límce

Bezpečnost a úspora v jednom

Pomineme-li onu metodu JIT, můžeme se věnovat otázce, jak zdokonalit sklad z pohledu úspor energii na vytápění a zvýšení bezpečnosti skladníků během manipulace se zboží při vykládce. Již v úvodu jsem zmínil tzv. těsnící límce, které jsou instalovány na budovu skladu z venkovní strany. Slouží k:

 • - ochraně zboží před povětrnostními vlivy,
 • - zvýšení bezpečnosti skladníků,
 • - úspoře energií nutné k vytopení skladovací haly.

Těsnící límce jsou výhodně zejména v tom, že je lze variabilně přizpůsobit každému rozměru nákladního tahače. Výrobce garantuje dlouhou životnost díky pevné ocelové konstrukci a kvalitní gumě, ze kterých jsou vyrobeny samotné límce.

 1. Výhody těsnících límců
 2. Úspora energie.
 3. Ochrana před povětrnostními vlivy.
 4. Zvýšení bezpečnosti.